Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 09:45 25/05/2020  

Lịch dạy phụ đạo lớp 10 & 11 Tuần 41 (Từ 25/5/2020)


GVCN, GVBM chịu trách nhiệm thường xuyên thống báo, nhắc nhở học sinh tham gia học tập phụ đạo đầy đủ, nghiêm túc, tích cực. Xem lịch dạy phụ đạo chi tiết ở bảng tin hoặc ở Website

=>

=>

=>

=>

=>  

=>

=>

=>

=>

=>  

=>

=>

=>

=>

=>  

=>

=>

=>

=>

=>  

=>

=>

=>

=>

=>  

=>

=>

=>

=>

=>  

=>

=>

=>

=>

=>  

=>

=>

=>

=>

=>  

=>

=>

=>

=>

=>  

=>

=>

=>

=>

=>  

=>

=>

=>

=>

=>  

=>

=>

=>

=>

SỞ GD VÀ ĐT THỪA THIÊN HUẾ LỊCH DẠY PHỤ ĐẠO HỌC KỲ II- LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020 - MÔN TOÁN, VẬT LÝ, HÓA
Tuần 41- Áp dụng từ Thứ Hai (25/05/2020)
TRƯỜNG THPT TỐ HỮU
             
GV dạy phụ đạo phải đánh vắng hằng ngày và cuối buổi ký vào Sổ theo dõi đặt ở phòng Hội Đồng.
Thứ  Ngày
/tháng
Tiết  BUỔI SÁNG
10B1 10B2 10B3 10B4 10B5 10B6
TD
QP
Phụ đạo NG
LL
TD
QP
Phụ đạo NG
LL
TD
QP
Phụ đạo NG
LL
TD
QP
Phụ đạo NG
LL
TD
QP
Phụ đạo NG
LL
TD
QP
Phụ đạo NG
LL
Hai 25//05 1       x                            
2       x             Hóa- Phú   x       Hóa -Phú  
3       x             Hóa- Phú   x       Hóa -Phú  
4                         x          
5                                    
Ba 26//05 1             x     x       Toán- Khiêm        
2         Hóa- Loan   x     x       Tóan-Khiêm   x    
3         Hóa- Loan   x     x           x    
4                               x    
5                                    
27//05 1         Toán- Hòa                          
2         Toán- Hòa                          
3   Lý- Liễu     Lý- Liễu                       Lý- Liễu  
4   Lý- Liễu     Lý- Liễu                       Lý- Liễu  
5                                    
Năm 28//05 1                                    
2                                    
3               Lý- Toản     Lý- Toản     Lý- Toản        
4               Lý- Toản     Lý- Toản     Lý- Toản        
5                                    
Sáu 29//05 1               Toán- Hùng     Toán- Hùng              
2               Toán- Hùng     Toán- Hùng              
3               Hóa- Phú           Hóa -Phú     Toán- Hùng  
4               Hóa- Phú           Hóa -Phú     Toán- Hùng  
5                                    
Bảy 30//05 1 x                             x    
2 x                             x    
3 x                             x    
4                                    
5                                    
CN                                        
                                         
  GV Bộ môn, GVCN quán triệt học sinh tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc.        
         
         
         

-

SỞ GD VÀ ĐT THỪA THIÊN HUẾ  LỊCH DẠY PHỤ ĐẠO HỌC KỲ II- LỚP 11 NĂM HỌC 2019-2020 - MÔN TOÁN, VẬT LÝ, HÓA
Tuần 41- Áp dụng từ thứ Hai (25/05/2020)
TRƯỜNG THPT TỐ HỮU
 GV dạy phụ đạo phải điểm vắng  HS hằng ngày và cuối buổi ký vào Sổ theo dõi đặt ở phòng Hội Đồng
Thứ  Ngày
/tháng
Tiết  HỌC PHỤ ĐẠO BUỔI CHIẾU HỌC PHỤ ĐẠO BUỔI SÁNG
11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6
TD
QP/
Nghề
Phụ đạo NG
LL
TD
QP/
Nghề
Phụ đạo NG
LL
TD
QP/
Nghề
Phụ đạo NG
LL
TD
QP/
Nghề
Phụ đạo NG
LL
TD
QP/
Nghề
Phụ đạo NG
LL
TD
QP/
Nghề
Phụ đạo NG
LL
Hai 25//05 1                   X                
2 X                 X     X          
3 X       Toán- Thúy     Toán- Thúy   X     X       Toán - Vượng  
4 X       Toán- Thúy     Toán- Thúy         X       Toán - Vượng  
5                                    
Ba 26//05 1                                    
2 X     X           X                
3 X     X           X                
4 X     X           X                
5                                    
27//05 1                                    
2                           Hóa- Loan     Hóa- Loan  
3         Hóa- Loan     Hóa- Loan           Hóa- Loan     Hóa- Loan  
4         Hóa- Loan     Hóa- Loan                    
5                                    
Năm 28//05 1         Lý -Phước     Lý -Phước     Lý- Toản     Lý- Toản     Lý- Toản  
2         Lý -Phước     Lý -Phước     Lý- Toản     Lý- Toản     Lý- Toản  
3                                    
4                                    
5                                    
Sáu 29//05 1                         X     X    
2             X           X     X    
3             X       Hóa-Lưu   X     X    
4             X       Hóa-Lưu              
5                                    
Bảy 30//05 1                     Toán -Vượng     Toán- Vượng        
2       X             Toán -Vượng     Toán- Vượng   X    
3       X     X                 X    
4       X     X                 X    
5             X                      
CN                                        
                                         
    GV Bộ môn, GVCN quán triệt học sinh tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc.              

Số lượt xem : 94

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác