Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 06:43 08/06/2020  

LỊCH DẠY PHỤ ĐẠO HỌC KỲ II- LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020 - MÔN TOÁN, VẬT LÝ, HÓA Tuần 43- Áp dụng từ Thứ Hai (08/06/2020)


=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

LỊCH DẠY PHỤ ĐẠO HỌC KỲ II- LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020 - MÔN TOÁN, VẬT LÝ, HÓA
Tuần 43- Áp dụng từ Thứ Hai (08/06/2020)

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

SỞ GD VÀ ĐT THỪA THIÊN HUẾ

LỊCH DẠY PHỤ ĐẠO HỌC KỲ II- LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020 - MÔN TOÁN, VẬT LÝ, HÓA
Tuần 43- Áp dụng từ Thứ Hai (08/06/2020)

TRƯỜNG THPT TỐ HỮU

             

GV dạy phụ đạo phải đánh vắng hằng ngày và cuối buổi ký vào Sổ theo dõi đặt ở phòng Hội Đồng.

Thứ

Ngày
/tháng

Tiết

BUỔI SÁNG

10B1

10B2

10B3

10B4

10B5

10B6

TD
QP

Phụ đạo

NG
LL

TD
QP

Phụ đạo

NG
LL

TD
QP

Phụ đạo

NG
LL

TD
QP

Phụ đạo

NG
LL

TD
QP

Phụ đạo

NG
LL

TD
QP

Phụ đạo

NG
LL

Hai

08//06

1

     

x

                           

2

     

x

           

Hóa -Phú

 

x

     

Hóa -Phú

 

3

     

x

           

Hóa -Phú

 

x

     

Hóa -Phú

 

4

                       

x

         

5

                                   

Ba

9//06

1

           

x

   

x

     

Toán- Khiêm

       

2

       

Hóa- Loan

 

x

   

x

     

Tóan-Khiêm

 

x

   

3

       

Hóa- Loan

 

x

   

x

         

x

   

4

                             

x

   

5

                                   

10//06

1

       

Toán- Hòa

                         

2

       

Toán- Hòa

                         

3

 

Lý- Liễu

   

Lý- Liễu

                     

Lý- Liễu

 

4

 

Lý- Liễu

   

Lý- Liễu

                     

Lý- Liễu

 

5

                                   

Năm

11//06

1

                                   

2

                                   

3

             

Lý- Toản

   

Lý- Toản

   

Lý- Toản

       

4

             

Lý- Toản

   

Lý- Toản

   

Lý- Toản

       

5

                                   

Sáu

12//06

1

             

Toán- Hùng

   

Toán- Hùng

   

 

       

2

             

Toán- Hùng

   

Toán- Hùng

   

 

       

3

             

Hóa- Phú

         

Hóa -Phú

   

Toán- Hùng

 

4

             

Hóa- Phú

         

Hóa -Phú

   

Toán- Hùng

 

5

                                   

Bảy

13//06

1

x

                           

x

   

2

x

                           

x

   

3

x

                           

x

   

4

                                   

5

                                   

CN

                                       
                                         
 

GV Bộ môn, GVCN quán triệt học sinh tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc.

       

-

SỞ GD VÀ ĐT THỪA THIÊN HUẾ

LỊCH DẠY PHỤ ĐẠO HỌC KỲ II- LỚP 11 NĂM HỌC 2019-2020 - MÔN TOÁN, VẬT LÝ, HÓA
Tuần 43- Áp dụng từ thứ Hai (08/06/2020)

TRƯỜNG THPT TỐ HỮU

GV dạy phụ đạo phải điểm vắng  HS hằng ngày và cuối buổi ký vào Sổ theo dõi đặt ở phòng Hội Đồng

Thứ

Ngày
/tháng

Tiết

HỌC PHỤ ĐẠO BUỔI CHIẾU

HỌC PHỤ ĐẠO BUỔI SÁNG

11B1

11B2

11B3

11B4

11B5

11B6

TD
QP/
Nghề

Phụ đạo

NG
LL

TD
QP/
Nghề

Phụ đạo

NG
LL

TD
QP/
Nghề

Phụ đạo

NG
LL

TD
QP/
Nghề

Phụ đạo

NG
LL

TD
QP/
Nghề

Phụ đạo

NG
LL

TD
QP/
Nghề

Phụ đạo

NG
LL

Hai

08//06

1

                 

X

               

2

X

               

X

   

X

         

3

X

     

Toán- Thúy

   

Toán- Thúy

 

X

   

X

     

 

 

4

X

     

Toán- Thúy

   

Toán- Thúy

       

X

     

 

 

5

                                   

Ba

9//06

1

                                   

2

X

   

X

         

X

               

3

X

   

X

         

X

               

4

X

   

X

         

X

               

5

                                   

10//06

1

                                   

2

                         

Hóa- Loan

   

Hóa- Loan

 

3

       

Hóa- Loan

   

Hóa- Loan

         

Hóa- Loan

   

Hóa- Loan

 

4

       

Hóa- Loan

   

Hóa- Loan

                   

5

                                   

Năm

11//06

1

       

Lý -Phước

   

Lý -Phước

   

Lý- Toản

   

Lý- Toản

   

Lý- Toản

 

2

       

Lý -Phước

   

Lý -Phước

   

Lý- Toản

   

Lý- Toản

   

Lý- Toản

 

3

                                   

4

                                   

5

                                   

Sáu

12//06

1

                   

Hóa-Lưu

 

X

   

X

   

2

           

X

     

Hóa-Lưu

 

X

   

X

   

3

           

X

     

 

 

X

   

X

   

4

           

X

     

 

             

5

                                   

Bảy

13//06

1

                   

Toán -Vượng

   

Toán- Vượng

       

2

     

X

           

Toán -Vượng

   

Toán- Vượng

 

X

   

3

     

X

   

X

               

X

   

4

     

X

   

X

               

X

   

5

           

X

                     

CN

                                       
                                         
   

GV Bộ môn, GVCN quán triệt học sinh tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc.

             

Số lượt xem : 80

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác