Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 21 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 08:29 01/02/2021  

KẾ HOẠCH Về việc tổ chức Hội thi Hùng biện tiếng Anh Năm học 2020 – 2021

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 về đa dạng hóa các nội dung phương thức dạy học, giáo dục góp phần đổi mới tổ chức và hoạt động giáo dục dạy theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; Căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị và đề xuất của tổ Tổ Sử - Địa -Tiếng Anh, nhà trưởng tổ chức Hội thi Hùng biện Tiếng Anh cấp trường năm học 2020-2021, với kế hoạch cụ thể sau đây: I. MỤC ĐÍCH Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự tin trong học tập; tạo cơ hội kỹ năng thực hành, ứng dụng giao tiếp bằng tiếng Anh của học sinh; tạo hứng thú học tập bộ môn tiếng Anh cho học sinh.; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường; nhằm chuẩn bị cho Hội thi Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh vào tháng 2/2021.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

        THỪA THIÊN HUẾ

   TRƯỜNG THPT TỐ HỮU

 
   

          Số   08 /KH- THPT TH                                       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

 


Quảng Điền, ngày 27 tháng 01 năm 2021

                                                  

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức Hội thi Hùng biện tiếng Anh

Năm học 2020 – 2021

-

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 về đa dạng hóa các nội dung phương thức dạy học, giáo dục góp phần đổi mới tổ chức và hoạt động giáo dục dạy theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh;

          Căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị và đề xuất của tổ Tiếng Anh, nhà trưởng tổ chức Hội thi Hùng biện Tiếng Anh cấp trường năm học 2020-2021, với kế hoạch cụ thể sau đây:

I. MỤC ĐÍCH

          Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự tin trong học tập; tạo cơ hội kỹ năng thực hành, ứng dụng giao tiếp bằng tiếng Anh của học sinh; tạo hứng thú học tập bộ môn tiếng Anh cho học sinh.; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường; nhằm chuẩn bị cho Hội thi Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh vào tháng 2/2021.

II. TÊN HỘI THI, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Tên Hội thi: Hùng biện Tiếng Anh cấp trường năm học 2020-2021

2. Đối tượng và điều kiện tham dự

2.1. Đối tượng:

Học sinh lớp 10, 11 và 12.

2.2. Điều kiện tham dự

Thí sinh đã tham dự và vượt qua vòng loại - thi tại lớp do giáo viên bộ môn Tiếng Anh tổ chức

(có danh sách kèm theo)

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban tổ chức Hội thi

1.1. Ban tổ chức Hội thi gồm các đồng chí:

           01. Thầy Hoàng Đình Thông - Hiệu trưởng trường THPT Tố Hữu: Trưởng ban;

02. Thầy Lê Văn Hùng - Hiệu phó trường THPT Tố Hữu: Phó ban chỉ đạo chuyên môn;

03. Thầy Hồ Ngọc Long - TTCM Sử - Địa - Tiếng Anh: Phó ban trực công tác tổ chức;

04. Thầy Đặng Ngọc Chính: Bí Thư Đoàn trường: Thành viên;

05. Thầy Hoàng Ngọc - TTCM Lý – Tin - CN: Ban viên, phụ trách máy móc;

06. Thầy Hồ Đăng Lành - TPCM Sử - Địa - Tiếng Anh: Ban viên;

07. Cô Nguyễn Thị Thanh Hà - Giáo viên: Ban viên, thư ký;

08. Cô Lê Thị Ngọc Ánh- Giáo viên tổ tiếng Anh: Ban viên, MC;

09. Cô Lê Dương Tú Anh - Giáo viên tổ tiếng Anh: Ban viên;

10. Cô Dương Thị Cẩm Phúc - Giáo viên tổ tiếng Anh: Ban viên.

1.2. Thành lập Ban giám khảo

Ban giám khảo gồm các thành viên sau:

01. Cô Nguyễn Thị Thanh Hà - Giáo viên tổ tiếng Anh: Trưởng ban;

02. Cô Lê Thị Ngọc Ánh- Giáo viên tổ tiếng Anh: Ban viên, thư ký;

03. Cô Dương Thị Phúc- Giáo viên hợp đồng tổ tiếng Anh: Ban viên;

04. Cô Lê Dương Tú Anh - Giáo viên tổ tiếng Anh.

 

 

1.3. Ban an ninh trật tự, hậu cần:

* Ban anh ninh, trật tự:

          01. Anh Hồ Công Diễn.

          02. Anh Phan Văn Hải

* Ban hậu cần:

          01. Cô Nguyễn Thị Thu Hà.

          02. Cô Lê Nguyễn Nữ Diệu Oanh.

2. Nội dung, quy trình tổ chức thi

2.1. Thời gian, địa điểm:

* Thời gian:

Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 Sáng ngày Thứ hai (01/02/2021): Thí sinh bốc thăm thứ tự bài dự thi tạị phòng Hội trường THPT Tố Hữu.

* Địa điểm: Tại Hội trường THPT Tố Hữu.

2.2. Nội dung thi

- Ngôn ngữ sử dụng trong cuộc thi: Tiếng Anh.

- Nội dung thi gồm 3 phần thi: (Có đề thi tham khảo kèm theo)

a) Phần 1: Chào hỏi và giới thiệu (1-2 phút)

Thí sinh giới thiệu về bản thân, về nhà trường và quê hương của mình

b) Phần 2: Phần Hùng biện (3-5 phút):

- Thí sinh bốc thăm chủ đề và chuẩn bị trong 10 phút trước khi trình bày.

- Nội dung chủ đề là các chủ đề đã bốc thăm.

- Khuyến khích học sinh sử dụng tư liệu, tranh ảnh, đồ vật thật để thực hiện; giáo viên có thể hỗ trợ học sinh trình chiếu qua máy chiếu đa năng (nếu có). Ban tổ chức chuẩn bị máy tính, máy chiếu cho những thí sinh có nhu cầu.

c) Phần 3:Hỏi - đáp (1-2 phút):

 - Thí sinh trả lời các câu hỏi đã được chuẩn bị trước của Ban giám khảo xung quanh chủ đề thí sinh vừa hùng biện.

d) Giao lưu văn nghệ

Ngoài phần thi chính thức sẽ có các tiết mục giao lưu văn nghệ xen kẽ giữa các thí sinh dự thi và khán giả.

2.3. Quy trình tổ chức thi

- Ngay sau Lễ khai mạc, các thí sinh thực hiện phần dự của mình theo thứ tự bốc thăm số thứ tự dự thi,

+ Khi Ban giám khảo gọi đến tên thì thí sinh mới được lên sân khấu và bắt đầu phần thi hùng biện của mình trong vòng 3-5 phút. Thí sinh có thể sử dụng ghi chép của mình trong phần chuẩn bị (Chỉ nên ghi chép ý chính, không đọc đơn thuần).

+ Sau khi kết thúc phần hùng biện, ban giám khảo sẽ hỏi thí sinh các câu hỏi xung quanh chủ đề đã trình bày, khoảng 3 câu hỏi/thí sinh.

- Sau khi thi xong thì thí sinh trở lại chỗ ngồi để xem và cổ vũ cho các thí sinh khác.

- Lễ bế mạc và trao giải: Dự kiến tổ chức vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày (01/02/2021) .

3. Cách chấm điểm, xếp giải

3.1. Chấm điểm:

- Điểm của thí sinh sẽ là điểm trung bình cộng của ít nhất 03 giám khảo chấm độc lập. Tổng các phần thi được chấm theo thang điểm 40. Cụ thể như sau:

- Phần 1: Chào hỏi và giới thiệu (10 điểm), gồm các tiêu chí:

+ Nội dung (content): 03 điểm.

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ (language use): 02 điểm.

+ Độ trôi chảy (fluency): 02 điểm.

+ Độ chính xác (accuracy): 02 điểm.

+ Sinh động và phù hợp: 01 điểm.

- Phần 2: Hùng biện (20 điểm), gồm các tiêu chí:

+ Nội dung (content): 08 điểm.

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ (language use): 04 điểm.

+ Độ trôi chảy (fluency): 03 điểm.

+ Độ chính xác (accuracy): 03 điểm.

+ Sự tự tin và năng lực trình bày (confidence and performance): 02 điểm.

- Phần 3: Hỏi - Đáp (10 điểm), gồm các tiêu chí:

+ Nội dung (content) và Độ hoàn thành của câu trả lời (completeness): 04 điểm.

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ (language use): 02 điểm.

+ Độ trôi chảy (fluency): 02 điểm.

+ Độ chính xác (accuracy): 02 điểm.

3.2. Xét giải:

Ban tổ chức sẽ xét các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích.

Mức thưởng thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của nhà trường.

Các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì và Ba của cuộc thi sẽ đại diện học sinh toàn trường dự thi hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh theo kế hoạch của Sở GD & ĐT.

4. Kinh phí: Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức Hội thi Hùng biện Tiếng Anh cấp trường dành cho học sinh phổ thông năm học 2020-202. Rất mong nhận được sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường , các thành viên Tổ Sử - Địa – Tiếng Anh chuẩn bị tốt phần nội dung, chương trình, các thành viên ban tổ chức khâu tổ chức tích cực rà soát các điểm kiện đảm bảo cho Hội thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Tổ chức; GVCN và các tổ chức, các nhân có liên quan tích cực tuyên truyền, quan tâm, tạo điều kiện để Hội thi diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

                                                                                     Tổ Chuyên môn Sử - Địa – Tiếng Anh

                                                                                                            

                                                                                        Hồ Ngọc Long

Nơi nhận:

Duyệt của Ban Giám hiệu

- BGH

- GVCN

-Tổ Tiếng anh

-Lưu VP

    KT. HIỆU TRƯỞNG

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

         Lê Văn Hùng

Số lượt xem : 38

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác