Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 16:00 23/12/2020  

HƯỚNG DẪN đăng nhập và tham gia tập huấn đại trà Chương trình GDPT 2018 trên hệ thống Taphuan.csdl.edu.vn

HƯỚNG DẪN

đăng nhập và tham gia tập huấn đại trà Chương trình GDPT 2018 trên hệ thống Taphuan.csdl.edu.vn

 

                      Kính gửi: Các Tổ chuyên môn

Thực hiện Kế hoạch số 2610/KH - SGDĐT - GDCN - GDTX ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Sở GDĐT Thừa Thiên Huế về triển khai nhiệm vụ công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) năm học 2020 – 2021;

Thực hiện Công văn số 3082 / SGDĐT-GDTrH-GDTH ngày 18 tháng 12 năm 2020 về bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Thực hiện Kế hoạch số 40/KH THPT TH ngày 30 tháng 11 năm 2020 về triển khai nhiệm vụ BDTX năm học 2020-2021; thực hiện Kế hoạc giáo dục của nhà trường năm học 2020 – 2021,

Thực hiện Công văn số 581/CV-ETEP ngày 09/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai bồi dưỡng đại trà và xây dựng báo cáo TEMIS,

Nhà trường yêu cầu các Tổ Chuyên môn thực hiện các nội dung sau: 

- Thông báo cho toàn thể giáo viên của của tổ mình vào hộp thư đã đăng ký với BTC để lấy tài khoản, mật khẩu đăng nhập vào trang theo đường dẫn:

 http://taphuan.csdl.edu.vn/user/login để tham gia tự bồi dưỡng theo quy định;

- Phổ biến quy trình thực hiện tự bồi dưỡng đến tận giáo viên, đồng thời thường xuyên theo dõi phần hướng dẫn và nội dung bồi dưỡng Chương trình GDPT 2018 đăng tải ở website của trường để CBGV và thực hiện tự bồi dưỡng nhằm đạt mục đích, yêu cầu đề ra của Chương trình (toàn bộ nội dung theo file đính kèm).

- Thời gian hoàn thành công tác bồi dưỡng mô đun 1 và 2 của cán bộ và giáo viên đại trà hoàn thành chậm nhất ngày 25/12/2020;

- Giáo viên cốt cán theo kế hoạch đã xây dựng tham gia giúp đỡ, đánh giá công tác bồi dưỡng CB và GV theo quy định;

- Trong quá trình tổ chức và chỉ đạo bồi dưỡng, nếu chưa vào được trang http://taphuan.csdl.edu.vn/user/login  hoặc chưa có tài khoản thì liên hệ trực tiếp Anh Lê Mạnh Linh email: lemanhlinh@gmail.com, sđt 0964281357 để hướng dẫn đăng nhập.

Danh sách tài khoản của toàn thể cán bộ và giáo viên ở file đính kèm dưới đây, mật khảo chung ban đầu là: Demo@123 (đã được Sở GD& ĐT cấp).

Đề nghị các Tổ Chuyên môn triển khai thực hiện kịp thời các nội dung trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Thầy Hùng để phối hợp, giải quyết; liên hệ với Thầy Hoàng Ngọc để được trợ giúp thêm về kỹ thuật CNTT/.

 

 Nơi nhận:

- Sở GD & ĐT (đề báo cáo)

- BGH (chỉ đạo)

- TTCM, CB, GV (thực hiện)

- Lưu VP, Website

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)


Lê Văn Hùng  

 

Tải file 1      Tải file 2      Tải file 3

Số lượt xem : 47

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác