Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 21 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 09:00 17/02/2021  

Công văn 235 đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường vào ngày 17/02/2021


UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Số:   325   /SGD&ĐT-VP

V/v đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại

trường vào ngày 17/02/2021

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 02 năm 2021

 

      Kính gửi:

                               - Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;

                              - Các đơn vị trực thuộc Sở;

                              - Các Trung tâm GDNN-GDTX.

 

          Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại vào ngày 17/02/2021 (mồng Sáu tháng Giêng), Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch, chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện y tế, đảm bảo an toàn sức khỏe học sinh, giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục khi học sinh trở lại trường

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Ngành Giáo dục về công tác phòng chống dịch  COVID-19. Thực hiện việc đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19  trong trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 165/QĐ-BCĐ ngày 29/8/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID - 19 tỉnh và ứng dụng “An toàn COVID-19” của Bộ GD&ĐT.

- Duy trì vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp bao gồm: môi trường xung quanh; các vật dụng thường xuyên cầm, nắm như: tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, bàn, ghế; phòng học, nhà vệ sinh và các phòng chức năng; thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học…, bảo đảm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm từ môi trường, lớp học và các phương tiện được giáo viên, học sinh tiếp xúc trong quá trình dạy và học.

- Bố trí đủ nước sạch rửa tay, xà phòng, nước sát khuẩn tại vị trí thuận lợi, ở những khu vực giáo viên, học sinh thường xuyên qua lại sử dụng và nhắc nhở giáo viên, nhân viên, học sinh rửa tay thường xuyên; thực hiện nghiêm túc Thông điệp “5K”: Khẩu trang - Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế; tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.

2. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong ngày học sinh đến trường

- Dành ngày học đầu tiên chủ yếu cho việc nắm tình hình học sinh; hướng dẫn học sinh thực hiện các yêu cầu, quy định về công tác giữ gìn vệ sinh, phòng chống dịch.

- Nắm tình hình dịch tể của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và người thân trong thời gian nghỉ Tết, đặc biệt các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và người thân về từ/ đi qua các vùng có dịch để phối hợp với cơ quan y tế địa phương có biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định.

- Hướng dẫn để phụ huynh học sinh kiểm tra thân nhiệt học sinh trước khi đến trường, báo cáo với nhà trường và phối hợp với nhà trường giữ và theo dõi sức khỏe học sinh tại nhà khi học sinh có biểu hiện không bình thường về sức khỏe.

- Kết thúc mỗi buổi học, duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng quy định; kiểm tra, bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

- Trong khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành như hiện nay, các trường hạn chế tối đa việc tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Nếu tổ chức phải báo cáo xin ý kiến đơn vị chủ quản và thực hiện các quy định về phòng chống dịch trong quá trình tổ chức thực hiện theo quy định.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các phòng ban Sở thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên công tác phòng chống dịch tại tất cả các cơ sở giáo dục/ trung tâm ngay từ ngày học đầu tiên của năm mới.

- Các cơ sở giáo dục, trung tâm thực hiện việc tự kiểm tra và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lí về công tác phòng chống dịch của đơn vị.

4. Chế độ báo cáo

 a) Báo cáo đột xuất: khi có tình huống bất thường xảy ra, người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý kịp thời.

 b) Báo cáo tình hình học sinh đến trường trong tuần học đầu tiên sau Tết: báo cáo vào tiết học thứ 2 của từng buổi học.

          Báo cáo của các đơn vị (phòng, trường trực thuộc Sở và trung tâm) gửi về Sở GD&ĐT (qua Văn phòng Sở) tại địa chỉ email: nghiapx@hue.edu.vn theo mẫu đính kèm.

Nhận được Công văn này yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Bộ GD&ĐT;                                                        

- UBND tỉnh;                           (để báo cáo)

- BCĐ PCD tỉnh ;

- CT UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;    

- Sở Y tế (phối hợp);

- UBND huyện/thị xã/TP Huế (phối hợp chỉ đạo);

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;

- Các phòng, ban của Sở;

- Website Ngành;

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tân

Tải file

Số lượt xem : 29

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác