Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 11:30 26/08/2019  

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề Án dạy và học Ngoại ngữ theo Kế hoạch 107/KH-UBND Tỉnh

KẾ HOẠCH

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Đề án dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2018 – 2025

-

        I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 31/5/2018 của UBND Thừa Thiên Huế về thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2025;

- Căn cứ Công văn số 2162 / SGDĐT-GDTrH, ngày 11/9/2018 về đẩy mạnh thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2018-2025;

- Kế hoạch số 25/ KH THPT TH ngày 09/10/2014 của trường THPT Tố Hữu về triển khai thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2012 – 2016 và tầm nhìn đến năm 2020;

- Căn cứ thực trạng kết quả về dạy học ngoại ngữ của nhà trường trong năm học 2017-2018 và tình hình đầu năm học 2018-2019, trường THPT Tố Hữu xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2018 - 2025 như sau:

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

2.1. Đánh giá tình hình dạy và học ngoại ngữ trong những năm vừa qua

Học ngoại ngữ là nhu cầu tất yếu của mỗi người trong xu thế hội nhập quốc tế; ngoại ngữ chính là cầu nối quan trọng đối với việc tiếp cận tri thức của nhân loại, bởi vậy, bộ môn ngoại ngữ (Tiếng Anh) luôn đã được các nhà trường trên địa bàn quan tâm và được giảng dạy chính thức trong các nhà trường từ nhiều năm nay theo hệ 7 năm. Nhà trường đã triển khai dạy và học chương trình môn Tiếng Anh hệ 10 năm đối với học sinh lớp 10 từ năm 2015-2016; trong năm học 2018-2019 trường tiếp tục thực hiện chương trình Thí điểm Tiếng Anh hệ 10 năm đối với 3 khối lớp 10, 11 và 12.

 Qua gần năm năm thực hiện Kế hoạch số 25/KH THPT TH ngày 09/10/2014, mặc dù đã đạt được một số kết quả đáng kể, việc dạy và học Tiếng Anh đã có nhiều đổi mới, tích cực về nhiều mặt, song vẫn còn chậm và còn nhiều hạn chế so với yêu cầu đề ra: tỉ lệ học sinh có xếp loại Yếu, Kém môn Tiếng Anh hằng năm vẫn còn cao so với chỉ tiêu đề ra, chất lượng bài thi THPT Quốc gia đối với bài thi Tiếng Anh còn thấp so với mặt bằng chung của các trường trong tỉnh, chưa có học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh và trong Cuộc thi “hùng biện Tiếng anh” do Sở tổ chức, việc thực hiện dạy và học theo chương trình thí điểm hệ 10 còn nhiều khó khăn; khả năng vận Tiếng Anh vào thực tiễn vần còn hạn chế (kỹ năng nghe và nói nhìn chung còn yếu).

Việc đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra đánh giá chưa đạt yêu đầu đề ra, chương trình còn nặng về lí thuyết, nội dung và phương pháp dạy học chưa chú trọng đúng mức vào quá trình phát triển kĩ năng giao tiếp đích thực cho học sinh nên chưa hấp dẫn được người học; sau khi tốt nghiệp phổ thông, hầu hết học sinh chưa có khả năng giao tiếp bằng tiếng nước ngoài như mục tiêu đề ra, chưa đáp ứng với yêu cầu của xã hội.

2.2. Tình hình quy mô, trường lớp, học sinh, đội ngũ giáo viên hiện có

 Tình hình quy mô trường lớp đầu năm học 2018-2019:

- Tổng số lớp: 18 lớp.

- Tổng số học sinh: 603 học sinh.

trong đó: Khối 10: 228 học sinh; Khối 11: 204 học sinh; Khối 12: 171 học sinh

- Số lớp học theo Chương trình Tiếng Anh 7 năm: 15 lớp

- Số lớp học theo Chương trình Tiếng Anh 10 năm: 03 lớp với 103 học sinh (trong đó 10B1 gồm 33 học sinh, lớp 11B2 gồm 34 học sinh, lớp 12B1 gồm 36 học sinh)

- Đội ngũ giáo viên: 51 giáo viên; trong đó GV ngoại ngữ Tiếng anh: 04 biên chế và 01 giáo viên hợp đồng.

III. MỤC TIÊU

3.1. Mục tiêu chung

Tiếp tục rà soát hoàn chỉnh các điều kiện đảm bảo nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ (trước hết là Tiếng Anh); tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh; đổi mới hình thức tổ chức dạy và học môn Tiếng Anh theo hướng tăng cường phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết); tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn Tiếng anh theo hướng tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện giao tiếp bằng Tiếng Anh trong tổ; tìm tòi các biện pháp phù hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo sự chuyển biến có tính đột phá về chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh; tạo môi trường tốt nhất để học sinh có điều kiện thực hành rèn luyện kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn; hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, góp phần đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phát triển kinh tế, xã hội địa phương, đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phát triển và tạo nền tảng phổ cập ngoại ngữ cho giáo dục phổ thông của tỉnh vào năm 2025.

3.2. Mục tiêu cụ thể:

+ 100% giáo viên được bồi dưỡng và đào tạo thường xuyên nhằm phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực sư phạm, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, khả năng tổ chức, kiểm tra đánh giá 4 kĩ năng và kiến thức ngôn ngữ...);

+ 100% cán bộ quản lý các nhà trường đạt trình độ B1 Tiếng Anh theo khung chuẩn Châu Âu trở lên;

+ có đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết tối thiểu cho việc dạy học ngoại ngữ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Hình thành “Câu lạc bộ Yêu Tiếng anh” , tạo môi trường ngôn ngữ thông qua các câu lạc bộ hoặc các hình thức sử dụng ngoại ngữ khác nhau nhằm thúc đẩy và duy trì việc học ngoại ngữ;

+ Phấn đấu đến năm 2025 tỉ lệ học sinh đạt chuẩn Châu Âu sau khi kết thúc THPT: 15% học sinh đạt B1 trở lên, số còn lại đạt trình độ A2.

- Chất lượng dạy và học Tiếng Anh theo từng năm học:

* Đối với chương trình Tiếng Anh hệ 7 năm:

Năm học

Tổng số lớp

Tổng số học sinh

Giỏi

%

Khá

%

2018-2019

15

500

4,5

30

              Tỉ lệ học sinh xếp loại Yếu và Kém môn Tiếng Anh: dưới 10%

* Đối với chương trình Tiếng anh hệ 10 năm:

Năm học

Tổng số lớp

Tổng số học sinh

Giỏi

%

Khá

%

2018-2019

3

103

20

40

          Tỉ lệ học sinh xếp loại Yếu và Kém môn Tiếng Anh hằng năm: dưới 2%

- Hằng năm tham gia đầy đủ và phấn đấu đạt giải trong các cuộc thi về Tiếng Anh do cấp trên tổ chức: Cuộc thi học sinh giỏi Tiếng Anh, Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh, Cuộc thi giao lưu Tiếng Anh, Cuộc thi Violympic Tiếng Anh (IOE) trên mạng,…

IV.     NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

4.1. Nhiệm vụ chung

4.4.1. Tiếp tục quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh về việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 107/KH-UBND và Kế hoạch, Hướng dẫn của Sở GD-ĐT về thực hiện đề án dạy học ngoại ngữ; Tiếp tục thực hiện dạy thí điểm chương trình môn Tiếng Anh hệ 10 năm.

4.4.2. Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm học/tháng/ tuần cụ thể. Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình dạy học ngoại ngữ. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra đánh giá, kiểm tra đánh giá đủ 4 kỹ năng “nghe, nói, đọc, viết” nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn; hằng năm tăng cường tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh yếu, kém; tăng cường dạy tự chọn bám sát môn Tiếng Anh một cách phù hợp để nâng cao tỉ lệ học sinh khá giỏi, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém; tăng cường dạy ôn tập cho học sinh lớp 12 để nâng cao chất lượng môn Tiếng anh khi thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào đại học.

4.4.3. Tổ Tiếng Anh tích cực xây dựng kế hoạch đổi mới trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh, phân công trách nhiệm cụ thể cho tổ viên về công tác này.

4.4.4. Tăng cường môi trường giao tiếp Tiếng Anh trong nhà trường để giáo viên và học sinh có cơ hội giao tiếp, rèn luyện kỹ năng nghe và nói Tiếng Anh; giáo viên dạy Tiếng Anh tăng cường giao tiếp bằng Tiếng Anh trong sinh hoạt tổ chuyên môn.

4.4.5. Bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ quản lí, giáo viên các bộ môn theo định kì và thường xuyên nhằm tiếp cận dần với việc dạy học các bộ môn khoa học bằng Tiếng Anh.

4.4.6. Huy động các nguồn lực, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiên kĩ thuật và thiết bị dạy học một cách đồng bộ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học ngoại ngữ.

4.4.7. Tiếp tục tham mưu với Cấp ủy, chính quyền các cấp; phối hợp với các ban ngành về việc thực hiện đề án, tạo sự đồng bộ trong liên thông, liên kết đào tạo. Đồng thời tích cực tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh cùng các ban ngành, đoàn thể về yêu cầu cấp thiết của việc học ngoại ngữ trong xu thế hội nhập quốc tế, từng bước đáp ứng nguồn nhân lực làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành phương tiện cần thiết để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà.

4.2.     Giải pháp

4.2.1. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ cấp trường, do Hiệu trưởng làm trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để chỉ đạo thực hiện đề án có hiệu quả.

4.2.2. Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ của Bộ, Tỉnh, Sở và nhà trường trong chi bộ Đảng, các buổi họp hội đồng giáo dục đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên giúp họ nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc dạy học ngoại ngữ từ đó thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra; Đối với học sinh, tuyên truyền thông qua các tiết sinh hoạt thứ bảy, tiết chào cờ thứ hai hàng tuần và các hoạt động ngoại khóa. Tuyên truyền tới cha mẹ học sinh qua các hội nghị phụ huynh học sinh hàng năm.

4.2.3. Vào đầu năm học, chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học tiếng Anh phù hợp điều kiện thực tế dạy và học của nhà trường, đảm bảo sự phê duyệt của cấp trên.

4.2.4. Thực hiện dạy học đúng, đủ nội chương trình, bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng và phân hóa đối tượng để vận dụng linh hoạt và hiệu quả các phương pháp dạy học; có biện pháp cụ thể giúp đỡ học sinh yếu kém, khuyến khích học sinh vươn lên trong học tập, tạo hứng thú học tập bộ môn. Chẳng hạn như phương pháp vừa học, vừa chơi các trò “Lucky numbers” hoặc  tổ chức cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm qua trò chơi “ Rung chuông vàng”, “ Ai là triệu phú”… mà các em thường hay xem trên truyền hình., tạo cho các em không khí nhẹ nhàng thoải mái khi học tập.

          Tích cực đổi mới phương pháp dạy học từ khâu thiết kế bài dạy, tổ chức hoạt động dạy học trên lớp một cách tích cực, tạo sự thân thiện giữa thầy và trò nhằm khơi gợi cảm xúc, tư duy sáng tạo của học sinh; Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn. Trong các buổi sinh hoạt cần đi sâu vào việc rút kinh nghiệm giờ dạy, trao đổi các nội dung khó, thống nhất về nhận thức và phương pháp giảng dạy; tiếp tục triển khai kiểm tra đánh giá theo Công văn số 2142 / SGDĐT-GDTrH, ngày 4/10/2014 về triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015.

Đổi mới kiểm tra, đánh giá, đề kiểm tra phải được thống nhất trong tổ chuyên môn về ma trận để kiểm tra, bảng mô tả và nội dung, phạm vi kiến thức, mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Việc đánh giá không chỉ đơn thuần từ phía giáo viên mà có sự tham gia của cả người học.

Tăng cường thăm lớp, dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên, sổ sách của giáo viên theo định kì và kiểm tra đột xuất. 

4.2.5. Trong bố trí tiết dạy tự chọn ưu tiên tổ chức dạy tự chọn bám sát môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 10 và lớp 12; dạy tăng cường ôn tập cho học sinh lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia; tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh yếu, kém ngay từ đầu năm học.

4.2.6. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc bồi dưỡng ngoại ngữ cho CBQL, giáo viên các bộ môn. Tổ chức các lớp bồi dưỡng tại đơn vị, tham gia các lớp bồi dưỡng do các cấp tổ chức, thực hiện nghiêm túc bồi dưỡng thường xuyên.

4.2.7. Dựa vào nguồn tài chính của nhà trường và các nguồn đóng góp xã hội hóa, từng bước tăng cường cơ sở vật chất dạy và học ngoại ngữ theo lộ trình thực hiện kế hoạch; tiếp tục tăng cường việc quản lý, sử dụng, khai thác phòng học bộ môn Tiếng Anh, phát huy phòng nghe nhìn, phòng đa phương tiện, trang bị thiết bị, đồ dùng dạy học; trang bị đủ sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo cho giáo viên. Bổ sung thêm đầu sách tham khảo Tiếng Anh cho thư viện nhà trường.

4.2.8. Đẩy mạnh ứng dụng công tin trong quản lí và dạy học, khai thác hiệu quả các phần mềm phục vụ dạy và học. Xây dựng các dữ liệu ngân hàng câu hỏi phục vụ cho kiểm tra, đánh giá; xây dựng thư viện bài giảng điện tử, khai thác hiệu quả nguồn học liệu mở; phòng internet công cộng thường xuyên mở của tạo điều kiện cho học sinh khai thác thông tin học tập trên mạng; khuyến khích học sinh tích cực rèn luyện khả năng tự học Tiếng Anh thông qua mạng Internet một cách tích cực, thiết thực, hiệu quả.

Tích cực tuyên truyền trong phụ huynh học sinh và nhân dân tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của họ về vai trò của ngoại ngữ đối với mỗi cá nhân trong xu thế hội nhập quốc tế, tạo ra phong trào học ngoại ngữ sâu rộng trong toàn huyện.

V.     TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Ban giám hiệu

 5.1.1. Ban giám hiệu tiến hành rà soát đánh giá tình hình đội ngũ đội ngũ giáo viên, cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Tất cả giáo viên ngoại ngũ đều được bồi dưỡng dạy học chương trình mới, 100% CBQL, GV bộ môn khác có chứng chỉ ngoại ngữ A2 trở lên.

5.1.2. Căn cứ vào đặc điểm tình hình của trường, trên cơ cở tham mưu của Tổ chuyên môn, phân công giáo viên phụ trách giảng dạy và các hoạt động đẩy mạnh dạy và học Tiếng Anh một cách hợp lý.

5.1.3. Chỉ đạo các bộ phận thư viện, thiết bị, ban công nghệ thông tin và các bộ phận có liên quan tích cực phối hợp với tổ chuyên môn trang bị sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và một số trang thiết bị phục vụ dạy và học ngoại ngữ; xây dựng nội quy phòng học bộ môn, phòng nghe hỗ trợ hoạt động day và học ngoại ngữ mới vào năm học 2018-2019, quản lý hướng dẫn giáo viên, học sinh sử dụng, khai thác phòng Lab hiệu quả.

5.1.4. Có cơ chế, chủ trương, chính sách phù hợp để đẩy mạnh hoạt động dạy và học Ngoại ngữ trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường; xây dựng các mô hình dạy và học Tiếng Anh hiệu quả, thiết thực gắn học đi đôi với hành, từng bước tạo môi trường giao tiếp bằng Tiếng Anh trong nhà trường cho học sinh và cán bộ, giáo viên thực hành, rèn luyện.

5.2. Tổ Tiếng Anh

5.2.1. Tổ Tiếng Anh chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban giám hiệu để xây dựng các kế hoạch dạy học và bồi dưỡng, bố trí phân công giảng dạy phù hợp hiệu quả đúng quy định, rà soát các điều kiện để tổ chức dạy và học môn Tiếng Anh;

5.2.2. Tổ Tiếng Anh xây dựng kế hoạch chuyên môn năm/ tháng/ tuần cụ thể rõ ràng; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém trình Ban giám hiệu phê duyệt trước ngày 29/9/2018.

5.2.3. Tổ chức các cuộc hội thảo về nâng cao chất lượng ở cấp tổ, cấp trường, tham dự hội thảo ở các trường bạn để học tập kinh nghiệm, tham gia hội thảo cấp tỉnh.

5.2.4. Đảm bảo chất lượng dạy học bộ môn theo chỉ tiêu đã đề ra trong phần nhiệm vụ của kế hoạch, hướng tới sau năm 2025, toàn bộ thực hiện tốt chương trình dạy học ngoại ngữ mới theo quy định.

5.3. Ban Công nghệ thông tin

 5.3.1. Rà soát các có sở hạ tầng, thiết bị CNTT phục vụ việc đổi mới tổ chức hoạt động dạy và học ngoại ngữ, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra kết quả dạy và học ngoại ngữ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, liên kết đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng và hội nhập quốc tế theo tinh thần và hướng dẫn của Đề án;

5.3.2. Phối hợp với giáo viên, tổ Tiếng Anh để tìm tòi, phát hiện, nhân rộng các kinh học tập Tiếng Anh trực tuyến hiệu quả, thiết thực góp phần nâng cao hứng thú, chất lượng học Tiếng Anh cho người học.

5.4. Đoàn thanh niên, Ban giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp

5.4.1. Quan tâm tích cực phối hợp với Tổ Tiếng anh để đa dạng hóa về nội dung, hình thức các hoạt động đoàn thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, khơi tạo cảm xúc, húng thú học ngoại ngữ cho học sinh hiện nay, tạo môi trường để học sinh trải nghiệm, rèn luyện;

5.4.2. Chủ động tích cực cùng với Tổ Tiếng anh liên kết với một số Trường đại học, Khoa Ngoại ngữ, Trung tâm Ngoại ngữ để đồng hành, hỗ trợ với nhà trường trong việc đẩy mạnh hoạt động dạy và học Tiếng Anh ở nhà trường thông qua các mô hình: tham quan, trải nghiệm, hội thi hùng biện, “tập làm phiên dịch”, “tập làm hướng dẫn viên du lịch cho ngoài nước ngoài”,…; tổ chức các hội thảo về phương pháp nâng cao hiệu quả dạy và học Tiếng Anh hiện nay.

Để thực hiện được kế hoạch đề ra, nhà trường đề nghị Tổ Tiếng anh, các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn thể học sinh cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này; nhà trường cũng rất mong sự quan tâm chỉ đạo của Sở Giáo dục - Đào tạo và sự taọ điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

 

 

Nơi nhận:

- Sở GD-ĐT

- Hội đồng trường (B/c);

- Chi bộ (B/c)

- BGH

- Các thành viên Ban chỉ đạo nhà trường (t/h)

- Tổ Tiếng Anh

- Lưu VT và hồ sơ CM;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                        (đã ký) 

  

 

Lê Văn Hùng

Tải file 1  

Số lượt xem : 177

Các tin khác