Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 21 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tư liệu bài giảng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Sơ đồ tư duy Kiến thức cơ bản NNLT Pascal

1. Hình ảnh sơ đồ tư duy https://drive.google.com/file/d/1okprott7cMmTcPpGBYsCLzHZQcbhDl5F/view?usp=sharing 2. Trang web sơ đồ tư duy https://drive.google.com/file/d/1GcFEyp4lTEuOdVPu7h2klX_NJJ1kCzNc/view?usp=sharing . . * Chú ý: Tải về máy để mở

Kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2016)

Kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2016)      Ngày Quốc tế Phụ nữ là thành quả đấu tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới. Trước đây do trọng nam khinh...

Giới thiệu sơ lược về lịch sử, điều kiện tự nhiên, văn hóa, con người huyện Quảng Điền.

I. LỊCH SỬ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN: Quảng Điền là một huyện có lịch sử từ nhiều thế kỷ. Năm Mậu Ngọ (1558), Chúa Nguyễn Hoàng gây dựng cơ nghiệp ở miền Nam, gồm đất xứ Thuận Quảng dựng dinh ở...

NHỮNG LỜI GIÁO HUẤN TẠI VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM –HÀ NỘI (Lê Văn Hùng sưu tầm)

NHỮNG LỜI GIÁO HUẤN TẠI VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM –HÀ NỘI   (Lê Văn Hùng sưu tầm từ chuyến tham quan thực tế tháng 7/ 2013)   Điều 1   “Thi Hương, thi Hội, thi Đình đều có sổ sách ghi chép để tỏ ý...

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT QUA CÁC THỜI KỲ

“...Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào...

BDTX 2013-2014 (Nội dung 3)

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên của nội dung 3 gồm 4 module: THPT13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THPT trong ké hoạch xây dựng kế hoạch dạy học THPT14: Xây dựng kế...

Kịch bản chi tiết ĐH Đoàn

Đã đến giờ làm việc tôi xin trân trọng kính mời các vị khách quý, các vị đại biểu và toàn thể đại hội đứng dậy làm lễ chào cờ : - Nghiêm ! Chào cờ , chào !(đợi 5...

Các công cụ dạy học

Đang được cập nhật....................