Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 21 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Phần mềm hữu ích

Phần mềm hữu ích

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Phần mềm quản lý ngân hàng đề kiểm tra đánh giá (InTest 2020)

IN.TEST (Internet testing system -Innovation testing system) là hệ thống quản lý ngân hàng đề thi trực tuyến. IN.TEST được phát triển bởi Công ty TNHH Phát triển Hương Việt. Để hỗ trợ giáo viên trong công tác quản...

Font chữ

1. Tải file nén tương ứng với font cần sử dụng. 2. Giải nén ra ở vị trí nò đó 3.1. Với Windows 7/8/8.1/10 thì nháy phải vào font rồi chọn Install. 3.2. Với Windows XP thì chọn font rồi Copy vào...