Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 10:51 18/01/2021  

Tuần 3 năm 2021
Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/01/2021)

- 7h00: Chào cờ đầu tuần (Nếu trởi mưa thì tiến hành sinh hoạt tập thể trong lớp);

- Dạy và học theo TKB HKII - Từ tuần học 20 ( Từ 18/01/2021);

- Ban thi đua tiếp tục tăng cường quản lý kiểm tra nền học sinh. Tuyên truyền về ATGT, phòng chống các tện nạn xã hội cho HS toàn trường.

- BGH duyệt hạnh kiểm HS (Khối chiều)

- GVCN tiếp tục tổng hợp cập nhật đánh giá, xếp loại, nhận xết HL, HK học sinh ở Cổng điện tử theo quy định.

- BKG chấm  bài dự thi viết thư UPU của HS theo kế hoạch

- Các tổ chuyên môn phân công GV dạy thay cho giáo viên đi công tác;

- Các tổ chuyên mon phân công GV ra đề thi thử THPT lần 1 (gốm 09 môn thi) nộp về BGH chậm nhất ngày 29/01/2021

- Dạy và học theo TKB HKII - Từ tuần học 20 ( Từ 18/01/2021);

- Ban thi đua tiếp tục tăng cường quản lý kiểm tra nền học sinh. Tuyên truyền về ATGT, phòng chống các tện nạn xã hội cho HS toàn trường.

- BGH duyệt hạnh kiểm HS (Khối chiều)

- GVCN tiếp tục tổng hợp cập nhật đánh giá, xếp loại, nhận xét HL, HK học sinh ở Cổng điện tử theo quy định.

-15h00: Đoàn học sinh giỏi tham gia dự thi HSG cấp tỉnh theo Kế hoạch tại trường THPT Chuyên Quốc học (từ 19/1-20/1/2021)

- 16h10: Chào cờ đầu tuần (Nếu trởi mưa thì tiến hành sinh hoạt tập thể trong lớp);

Thứ Ba
(19/01/2021)

- Dạy và học theo TKB HKII 

- Ban thi đua tiếp tục tăng cường quản lý kiểm tra nền học sinh. 

- Dạy và học theo TKB HKII 

- Ban thi đua tiếp tục tăng cường quản lý kiểm tra nền học sinh. 

Thứ Tư
(20/01/2021)

- Dạy và học theo TKB HKII 

- Ban thi đua tiếp tục tăng cường quản lý kiểm tra nền học sinh. 

- Dạy và học theo TKB HKII 

- Ban thi đua tiếp tục tăng cường quản lý kiểm tra nền học sinh. 

- Hạn cuối GVCN hoàn thành điểm, hạnh kiểm và danh hiệu thi đua của HS ở Cổng điện tử và Sổ điểm của lớp;

Thứ Năm
(21/01/2021)

- Dạy và học theo TKB HKII 

- Ban thi đua tiếp tục tăng cường quản lý kiểm tra nền học sinh. 

- BGH tổng hợp số liệu chất lượng 2 mặt học kì I 

- Dạy và học theo TKB HKII 

- Ban thi đua tiếp tục tăng cường quản lý kiểm tra nền học sinh. 

- Từ tiết 3: Hội nghị GVCN lớp giữa năm học 2020 -2021:

+ Thành phàn BGH, BTĐ, TKHĐ, GVCN các lớp;

+ Địa điểm: Tại hội trường;

- Đoàn học sinh tham gia Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh thi đấu Giai đoạn 1 theo kế hoạch của Sở (từ 21/01/2021-23/1/2021);

- GVCN nhận giấy mời dự Hội nghị PHHS giữa năm học (tại Cô Nhung)

Thứ Sáu
(22/01/2021)

- Dạy và học theo TKB HKII 

- Ban thi đua tiếp tục tăng cường quản lý kiểm tra nền học sinh. 

- 7H30: Thầy Vượng, Thầy Phú, Thầy Phúc tham gia chấm thi HSG tại trường Chuyên Quốc học (từ 22/1/2021) theo QĐ số 74/QĐ- SGDĐT ngày 11/1/2021 

- Dạy và học theo TKB HKII 

- Ban thi đua tiếp tục tăng cường quản lý kiểm tra nền học sinh. 

Thứ Bảy
(23/01/2021)

- Dạy và học theo TKB HKII 

- Ban thi đua tiếp tục tăng cường quản lý kiểm tra nền học sinh. 

- Tổ Sử - Địa - AV báo cáo nhà trường kế hoạch tổ chức thi Hùng biện Tiếng Anh cấp trường

- Sinh hoạt tập thể lớp:

+ Tiến hành sơ kết HKI

+ Triển khai nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của trường và của lớp trong HKII;

+ Rà soát, chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Hội nghị PHHS giữa năm học;

- Dạy và học theo TKB HKII 

- Ban thi đua tiếp tục tăng cường quản lý kiểm tra nền học sinh. 

- Sinh hoạt tập thể lớp:

+ Tiến hành sơ kết HKI

+ Triển khai nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của trường và của lớp trong HKII;

+ Rà soát, chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Hội nghị PHHS giữa năm học;

Chủ Nhật
(24/01/2021)

-8h00: Hội nghị Cha mẹ học sinh lớp giữa năm học (GVCN Chủ trì theo lớp phụ trách)

-13h30: Hội nghị Cha mẹ học sinh lớp giữa năm học (GVCN Chủ trì theo lớp phụ trách)