Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 04:45 29/07/2020  

Tuần 31 năm 2020
Từ ngày 27/07/2020 đến ngày 02/08/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(27/07/2020)

- Trực cơ quan;

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tốt nghiệp THPT

- Trực cơ quan;

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Thứ Ba
(28/07/2020)

- Trực cơ quan;

- 8h00: Tiếp đoàn kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 

- Trực cơ quan;

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Thứ Tư
(29/07/2020)

- Trực cơ quan;

- 8h00: Kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp THPT lớp 12 tại trường THPT Nguyên Chí Thanh (theo quyết định)

- Trực cơ quan;

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Thứ Năm
(30/07/2020)

- Trực cơ quan;

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tốt nghiệp THPT

- Trực cơ quan;

-14h00: Dự Đại hội Trù bị Đảng bộ Huyện Quảng Điền

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Thứ Sáu
(31/07/2020)

- Trực cơ quan;

-7h30: Dự Đại hội Đảng bộ Huyện Quảng Điền

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tốt nghiệp THPT

- Trực cơ quan;

-13h30: Tiếp tục dự Đại hội Đảng bộ Huyện Quảng Điền

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Thứ Bảy
(01/08/2020)

- Trực cơ quan;

-7h30: Tiếp tục dự Đại hội Đảng bộ Huyện Quảng Điền

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tốt nghiệp THPT

- Trực cơ quan;

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Chủ Nhật
(02/08/2020)