Thứ Hai, 14/10/2019

Buổi sáng

-7h15: Chào cờ

- Dạy và học theo TKB mới (áp dụng từ 14/10/2019)

- Tuyên truyền kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Hội LHTN VN (15/10/1956-15/10/2019) và 89 năm Ngày thành lập Hội LHPNVN(20/10/1930 - 20/10/2019)

- Tiếp tục tuyên truyền về ATGT

- Các lớp tiếp tục nộp "Ý tưởng sáng tạo KHKT" dự thi cấp trường.

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB mới (áp dụng từ 14/10/2019)

-13h30: Họp Hội đồng xét nâng lương 6 tháng cuối năm 2019

- Các lớp tiếp tục nộp "Ý tưởng sáng tạo KHKT" dự thi cấp trường.

16h10: Chào cờ

- Tuyên truyền kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Hội LHTN VN (15/10/1956-15/10/2019) 

và 89 năm Ngày thành lập Hội LHPNVN(20/10/1930 - 20/10/2019)

- Tiếp tục tuyên truyền về ATGT

Thứ Ba, 15/10/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

-8h30: Hội ý chi ủy, tập thể lãnh đạo

- Ngày Kỷ niệm thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10)

- Học sinh 11 học nghề theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- Ngày Kỷ niệm thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10)

-Học sinh 11 học nghề theo TKB

Thứ Tư, 16/10/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

-8h00: Thường vụ Huyện Đoàn duyệt kế hoạch đại hội Đoàn trường

( Thành phần: BTV Đoàn trường, Đại diện cấp ủy, BGH)

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- 13h00: Họp Cán bộ chủ chốt thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch CBLĐ,QL theo quy định

(Thành phần: Chi ủy, BGH, CTCĐ, BTĐTr, TTCM, TPCM, TTVP, TPVP)

- Học sinh 11 học nghề theo TKB

Thứ Năm, 17/10/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

-13h15: Hội giảng cấp trường chào mừng Ngày thành lập Hội LHPN VN 20/10

 +GV Khối tự nhiên dự giờ môn Tin- C. Hạnh (T. Ngọc chủ trì góp ý)

 + GV Khối XH dự giờ môn Văn- C. Qúy) (T. Linh chủ trì góp ý)

-15h30: Họp Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường ( BĐD, BGH)

Thứ Sáu, 18/10/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- Học sinh 11 học nghề theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

Thứ Bảy, 19/10/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- Sinh hoạt tập thể:

+ Tuyên truyền kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp thanh niên VN

+ Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ VN

+ Tiếp tục tập luyện các bài hát truyền thống theo kế hoạch

+ Học sinh ký cam kết ATGT theo quy định

Buổi chiều

-13h00: Tổ chức Hội thi cắm hoa cho nữ sinh theo kế hoạch của Đoàn trường và Ban nữ công;

-15h00: Tổ chức hoạt động giao lưu, Tọa đàm  kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPNVN cho nữ CBGVNV

Chủ Nhật, 20/10/2019

Buổi sáng

- 7h00: Tổ chức Đại Hội đại biểu Đoàn TNCS HCM nhiệm kỳ 2019-2020

Buổi chiều

-13h30: Học sinh 11 học nghề theo TKB