Dạy tức là học hai lần''

Ngày 21 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 23/08/2012  

Tổ Toán

Tổ trưởng: Hồ Công Hiền
Chuyên môn: Cử nhân Toán
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn
Điện thoại:  01677392682
Email: hchien82.tohuu@gmail.com
Tổ phó: Trần Vĩnh Vượng
Chuyên môn: Cử nhân Toán
Lĩnh vực phụ trách: Chủ nhiệm CLB Yêu Toán. TBTTND
Điện thoại: 0988437389
Email: tvvuong@gamil.com
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Chuyên môn Địa chỉ Email
1 Đặng Thành Khiêm Toán                                  Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế abc@gmail.com
2  Lê Thị Xuân Hòa

Toán  

                                Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế  
3  Phan Thị Liễu

Toán  

                                 Quảng Điền, Thừa Thiên Huế  
4

 Hồ Thị Thúy

 Toán                                  Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế  
 5  Lê Văn Hùng  Toán                                 Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế  

Số lượt xem : 8141