Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Công Đoàn

Công Đoàn

THI ĐUA " DẠY TỐT - HỌC TÔT " VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO NHẰM CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 -11