Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Công Đoàn

Công Đoàn

THI ĐUA " DẠY TỐT - HỌC TÔT " VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO NHẰM CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 -11