Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 21 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể

Đoàn thể

LỚP KẾT NẠP ĐOÀN ĐỢT I NĂM HỌC 2019-2020
- Tổ chức kết nạp Đoàn viên mới – Lớp Đoàn viên 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm phát triển số lượng đoàn viên, tạo cảm xúc, ...