Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể

Đoàn thể

LỚP KẾT NẠP ĐOÀN ĐỢT I NĂM HỌC 2019-2020
- Tổ chức kết nạp Đoàn viên mới – Lớp Đoàn viên 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm phát triển số lượng đoàn viên, tạo cảm xúc, ...