Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể

Đoàn thể

LỚP KẾT NẠP ĐOÀN ĐỢT I NĂM HỌC 2019-2020
- Tổ chức kết nạp Đoàn viên mới – Lớp Đoàn viên 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm phát triển số lượng đoàn viên, tạo cảm xúc, ...