''

Ngày 21 tháng 02 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

TKB DẠY VÀ HỌC PHỤ ĐẠO HKII NĂM HỌC 2017-2018

TKB DẠY VÀ HỌC PHỤ ĐẠO HKII NĂM HỌC 2017-2018

Đến nay nhà trường chỉ nhận được đăng ký của 2 tổ chuyên môn ( Tổ Toán và Tổ Hóa -Sinh -CN) về tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh lớp 10 & 11, theo đó có 2 môn đó là môn Toán và môn Hóa học. Căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện của đơn vị, nhà trường phân công và bố trí lịch dạy phụ đạy như sau (file đính kèm). GVBM có liên quan chú ý theo dõi, đôn đốc nhắc nhỏ học sinh tham gia học tập nghiêm túc thực hiện; GVCN các lớp có liên quan chịu trách phối hợp với GVBM để theo dõi chuyên cần của HS đối với hoạt động dạy học phụ đạo. Tổ trưởng chuyên môn có liên chịu trách nhiệm nhắc nhở, theo dõi GVBM thực hiện dạy và học phụ đạo. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thì liên hệ trực tiếp với BGH để giải quyết kịp thời.

Xem thêm

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu trường

    Trường THPT Tố Hữu được thành lập ngày 29 tháng 6 năm 2010 theo quyết định số 1199/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trên cơ sở tách trường THCS và trường THPT Tố Hữu. Trường được thành lập và xây dựng mới khang trang là một sự quan tâm rất lớn của Đảng, chính quyền nhằm đáp ứng lòng mong mỏi bao nhiêu năm của người nhân dân 3 xã: Quảng Ngạn, Quảng Công, Hải Dương. Xem thêm